Select Page

Mensz Zorg

Gaat door waar anderen stoppen

Welkom bij Mensz Zorg

Als mens maakt u deel uit van de maatschappij. Binnen de maatschappij wordt bepaald hoe wij met elkaar omgaan, waar u op kunt rekenen, wat er van u wordt verwacht en van welke voorzieningen u gebruik kunt maken. In het dagelijks leven kunt u allerlei belemmeringen tegenkomen, die het moeilijk of zelfs onmogelijk maken, om daadwerkelijk deel te nemen aan het leven van alledag. Soms kunt u die hobbels zelf nemen, soms niet: dan heeft u behoefte aan ondersteuning.

Waar mensen (door een beperking) belemmeringen ondervinden, biedt Mensz Zorg ondersteuning met deskundigheid en ervaring. Mensz Zorg zoekt samen met u naar vormen van verbinding met de maatschappij, die aansluiten bij uw mogelijkheden en wensen.

Mensz Zorg bestaat uit gespecialiseerde en gediplomeerde professionals op het gebied van stoornissen/beperkingen, complexe hulpvragen en (complexe) problemen. Door kennis, ervaring, doorzettingsvermogen en creativiteit zijn wij in staat de juiste hulp aan te bieden. Wij zijn makkelijk bereikbaar, komen onze afspraken na en zoeken altijd naar mogelijkheden en oplossingen. Wij bieden de ondersteuning die de cliënt nodig heeft om zijn/haar doelen te realiseren en zich thuis te voelen binnen de samenleving.

Voor wie is Mensz Zorg?

Voor een grote groep mensen is het leven moeilijk. Zij hebben bijvoorbeeld psychiatrische klachten, zijn somber of eenzaam, dreigen dakloos te worden, hebben financiële problemen, vinden het moeilijk om hulp te vragen of vinden het lastig hun leven op de rit te krijgen en te houden.
Onze gespecialiseerde medewerkers doorzien het meest complexe gedrag en nemen hun verantwoordelijkheid. Niets is ons te moeilijk, wij zien altijd perspectief voor iedereen, want er is voor iedereen een plek in onze samenleving.
Wij bieden hulp aan mensen met psychische klachten, gedragsstoornissen, verslavingen, financiële problemen en/of aan mensen die dakloos zijn of dat dreigen te worden. Ook voor cliënten die al verschillende trajecten achter de rug hebben, biedt Mensz Zorg succesvolle zorg op maat. Ieder mens is uniek, dus waarom zou begeleiding dat niet zijn?

Over grenzen

Wat Mensz Zorg onderscheidend maakt, is een succesvolle specialisatie in de begeleiding van cliënten van allochtone afkomst. Dit is onder meer te danken aan de beheersing van de Arabische taal en een doortastend inzicht in andere culturen en gebruiken dan alleen de Nederlandse. Hierdoor is Mensz Zorg in staat culturele verschillen te overbruggen en deuren te openen die voor andere instellingen en hulpverleners gesloten blijven.


Daadkracht – Flexibel – Respect

Bij Mensz Zorg staan flexibiliteit, daadkracht en respect centraal. We bekijken iedereen in relatie tot zijn of haar omgeving. De wensen en doelen van de cliënt zijn vaak leidend binnen de begeleiding, maar soms is het nodig om de regie tijdelijk over te nemen. We ondersteunen, luisteren, motiveren, begeleiden, structureren en bieden nieuwe perspectieven.
Op die manier creëren we een stabiele basis en maken we het leven van cliënten weer overzichtelijk en behapbaar. In die samenleving is plaats voor iedereen. Om te zorgen dat onze cliënten zich daarin ook thuis voelen, zoeken we naar creatieve oplossingen en treden we waar nodig buiten de gebaande paden.

Mensz Zorg in het kort

 • Wij werken met betrokken, gespecialiseerde en gediplomeerde professionals waarbij rekening wordt gehouden met de wensen van de cliënt. Het begeleidingsteam wordt samengesteld op basis van wat nodig is en is dus per cliënt verschillend.
 • Mensz Zorg biedt hulp bij psychische klachten, (gedrags)stoornissen, verslavingen, financiële problemen, problemen met politie/justitie en (dreigende) dakloosheid.
 • Flexibiliteit, daadkracht en respect staan centraal binnen de begeleiding. Iedereen is uniek, dus is onze begeleiding dat ook.
 • Wij zoeken creatieve oplossingen en treden indien nodig buiten de gebaande paden.
 • Mensz Zorg gaat door waar anderen stoppen.
 • Mensz Zorg is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar voor onze cliënten met een beschermd wonen indicatie (inclusief feestdagen)

Wij zijn lid van Klachtenportaal Zorg!

Iedere zorgaanbieder is verplicht cliënten de mogelijkheid te bieden een klacht in te dienen over geleverde zorg. De zorgaanbieder hanteert hiervoor een klachtenregeling die moet voldoen aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Mensz Zorg heeft deze klachtenregeling ondergebracht bij het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg.

Klik hier voor het jaarverslag klachtenregeling 2021

Klik hier voor ons klachtenoverzicht van 2023

Klik hier voor ons klachtenoverzicht van 2022

Klik hier voor ons klachtenoverzicht van 2021

Wilt u een klacht indienen over Mensz Zorg?

Doorloop dan de volgende stappen:
Bespreek de onvrede of klacht eerst met Mensz Zorg
Komt u er samen niet uit? Dan kan zowel u als Mensz Zorg contact opnemen met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl. U kunt ook op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier invullen.

Algemene info:

Mensz Zorg B.V.
Paardeweide 16a
4824 EH Breda

T: 076-2013217
(alleen bereikbaar tijdens kantooruren)
KvK: 74830473

Contactpersonen:

Brigitte Kikkert
b.kikkert@menszzorg.nl

Youssef Seljouri
y.seljouri@menszzorg.nl

Vacatures

Bij Mensz Zorg willen we goede en passende zorg bieden. Wanneer je denkt hier een aanvulling op te bieden kun je altijd een motivatiebrief en CV sturen.

Deze kun je sturen naar info@menszzorg.nl

Gemeentes waar Mensz Zorg begeleiding levert:

 • Breda (Breda, Bavel, Ulvenhout, Prinsenbeek, Teteringen)
 • Bizob ( gemeente Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Someren)
 • Dongemond gemeenten ( Altena, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout)
 • Siem (Alphen-Chaam, Baarle- Nassau, Dongen, Gilze-Rijen, Tilburg, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Goirle en Heusden)
 • Kempen/ Dommelvallei Plus (Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel, Waalre,  Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel- de Mierden, Best, Veldhoven)

Gemeentes waar Mensz Zorg beschermd wonen in de wijk levert:

 • Breda (Altena, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout en Zundert)

© 2022 – Mensz Zorg B.V. | Designed by WijhelpenMKB.nl